ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος δανειολήπτης δύναται να αναζητήσει συμβουλές σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας από εξουσιοδοτημένους φορείς στα πλαίσια του Ν. 4224/2013 και της λοιπής σχετικής κείμενης νομοθεσίας. Ενδεικτικά τέτοιοι φορείς είναι:

Ο Συνήγορος του Πολίτη ( Χατζηγιάννη Μέξη 5 Τ.Κ. 115 28, Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 213 1306600, ηλεκτρονική διεύθυνση www.synigoros.gr)
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144 ΤΚ. 11471 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210 6460862, ηλεκτρονική διεύθυνση www.synigoroskatanaloti.gr
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος ΤΚ. 10181 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 1520, ηλεκτρονική διεύθυνση www.efpolis.gr
το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Βασ. Ηρακλείου 32 ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ. επικοινωνίας 2310 233333, 2310 269449, ηλεκτρονική διεύθυνση www.kepka.org
το Ινστιτούτο Καταναλωτών, 3ης Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα 104 32, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 36.32.443, ηλεκτρονική διεύθυνση www.inka.gr
οι κατά τόπους Ενώσεις Καταναλωτών και Δανειοληπτών