Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/5/2018

Στην παρούσα εξηγείται πώς τηρούνται και χρησιμοποιούνται από την BankSaderatIran-Αθήνα τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία.

–          Τί δεδομένα μπορεί να τηρούμε σχετικά με εσάς?

Με την λέξη «δεδομένα» εννοούμε όλες τις προσωπικές & οικονομικές πληροφορίες για εσάς, τις οποίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε. Τα δεδομένα που τηρούμε εξαρτώνται από τους λογαριασμούς και την τραπεζική σχέση που έχετε με εμάς.

Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στα :

  1. Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας
  2. Μοναδικοί αριθμοί ταυτοποίησης της Τραπέζης ή τρίτων (π.χ. Αριθ.λογ/σμού, ΑΔΤ, ΑΦΜ κλπ)
  3. Οικονομικά στοιχεία (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, κινήσεις συναλλαγών κλπ.)
  4. Στοιχεία τρίτων με τους οποίους συνδέεστε οικονομικά (π.χ. σύζυγος, τέκνα ή συνδικαιούχοι λογ/σμού κλπ.)

–          Πολιτική απορρήτου

Η δραστηριότητα της ιστοσελίδας (website) της BankSaderatIran– Αθηνών είναι πλήρως συμμορφωμένη με το απόρρητο των δεδομένων και τους κανονισμούς ασφάλειας. Η Τράπεζα επιδεικνύει ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων όπως ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mail και στοιχεία λογαριασμών.

–          Προσωπικά δεδομένα

Η Τράπεζα δεν συλλέγει ούτε διαχειρίζεται κανένα προσωπικό στοιχείο μέσα από την ιστοσελίδα της. Κάθε υποψήφιος πελάτης συμπληρώνει τα έντυπα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από τη νομοθεσία προκειμένου να ξεκινήσει συνεργασία με την Τράπεζα και οφείλει να τα ενημερώνει σε τακτά διαστήματα. Τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να απαντηθούν αιτήματα των πελατών, για την διεκπεραίωση εντολών τους και γενικώς για τις τραπεζικές και μόνο συναλλαγές που θα έχουν με την Τράπεζα. Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα ίσως χρειαστεί να :

α. αποθηκεύσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα στους serversτης και

β. ενημερώνει για τα προϊόντα & τις υπηρεσίες της τους πελάτες

Η Τράπεζα δεσμεύεται να μην πωλεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της.

–          Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα e-mailπου ανταλλάσονται με την Τράπεζα δεν είναι κρυπτογραφημένα. Επομένως, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η πιθανότητα της μη- εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτου στο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, οι πελάτες θα πρέπει να αποφεύγουν την αποστολή προσωπικών και λοιπών πληροφοριών με αυτό τον τρόπο.

–          Ανήλικοι

Οι ανήλικοι δεν θα πρέπει να αποστέλλουν προσωπικά δεδομένα στην Τράπεζα παρά μόνο με την

ρητή συναίνεση των κηδεμόνων τους. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα δεν συλλέγει ούτε διαχειρίζεται ή δημοσιοποιεί στοιχεία ανηλίκων χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση των κηδεμόνων.

–          Ασφάλεια

Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων απώλειας, καταστροφής, απάτης και μη-εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή δημοσιοποίησης.

–          Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Στο websiteμας περιέχονται και σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Για την πολιτική διαχείρησης των Προσωπικών Δεδομένων ή του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων, η Τράπεζά μας δεν φέρει καμμία ευθύνη.

–          Λοιπά

Το παρόν θα ενημερώνεται σε τυχόν μελλοντικές αλλαγές.

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να αντιγραφεί, να διανεμηθεί σε τρίτους ή να δημοσιευθεί εν’ όλω ή εν μέρει χωρίς την πρότερη συγκατάθεση της Τράπεζας.

 

–          Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

e-mail : contact@saderat.gr

Τηλ. 210-32 49 577 ή 210- 32 49 531