Διεύθυνση:
Bank Saderat Iran – Υποκατάστημα Αθηνών
οδός Ελ. Βενιζέλου 25-29 (Πανεπιστημίου)
GR-105 64 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχυδρ.Θυρίς  4308
GR-102 10 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Για γενικές πληροφορίες:
Tηλ.: +30 210 32 49 531
+30 210 32 49 577
+30 210 32 49 586
Fax: +30 210 32 51 154
e-mail: contact@saderat.gr


Παράπονα ή προτάσεις: